Nov 1, 2010

Order dari Kak Ayu (Shima Electronics)

Order yang diterima daripada Kak Ayu untuk dihadiahkan kepada sahabatnya sempena majlis pertunangannya. Diharap berpuas hati dengan hasilnya. 

35pcs praline

Terima kasih kak Ayu..

No comments:

Post a Comment